ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕНИС КЛУБОВЕТЕ – ЧЛЕНОВЕ НА БФТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ЕПИДЕМИЯ – СЕЗОН 2020 г.

От 4 май, 2020 г., при строги мерки за достъп и престой, както и хигиенна и дезинфекционна поддръжка на кортовете, се възстановява работата на Софийски тенис клуб 360. Хигиенните и противоепидемични мерки се изразяват в: 

 • Маркират се зони за изчакване преди влизане за игра на корта, позволяващи да се осигури минимална дистанция от 2.5 метра между всички ползватели на кортовете и да се избегне участниците в следващата тренировка/игра да чакат директно на корта. Препоръчва се всички участници в тренировката/играта, да бъдат на територията на тенис клуба не по-рано 10 минути преди началния час на тренировката;
 • До получаване на разрешение от здравите власти, на корта не следва да има пейки или столове, а ако има такива трайно прикрепени към терена – те следва да са покрити и да не се използват.
 • Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на клуба (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които все играч лично носи за собствена консумация по времето на тренировката). Пластмасовите
  бутилки за напитки и други отпадъци, генерирани по време на тренировъчната игра, се изхвърлят задължително в специален кош за отпадъци с капак или в двоен плик;
 • Не се допуска достъп до корта без предварително запазен (по телефон, електронна поща или онлайн резервационна система) час за тренировка/игра между любители;
 • Забранява се ръкостискането между играчите и между играчите и треньорите;
 • Всички уреди за поддръжка на кортовете – четки, валяци, четки за линии, маркучи за поливане на клей настилката се ползват задължително с ръкавици за еднократна употреба;
 • Силно препоръчително е да се избягват смени на игралните полета, а ако това се налага – това да се извърша от различни страни на мрежата от всеки от играещите на корта;
 • Всеки играещ използва собствени маркирани топки или собствени топки, които са от различен бранд (напр. единият играч е с топки марка „Х“, а другият играч е с топки марка „У“. Собствените топки могат да се вземат с ръка, чуждите могат да се докосват само с ракетата. При тренировъчно занимание с треньор – само треньорът може да докосва топките с ръка, обучаваният играч/любител събира топки само с кош, тръба или ръкавици за еднократна употреба. Като алтернативна мярка, тенис клубовете могат да приемат правило за игра с ръкавици за еднократна употреба, с цел избягване на пряк досег на играещите до топките или други съоръжения на корта;
 • Родители или други придружаващи деца за индивидуална тренировка не могат да пребивават на територията на тенис комплекса по-рано от 5 мин. преди началото на тренировката, по време на тренировката, като и 5 мин. преди края на тренировката, след завършването на която следва да напуснат веднага с непълнолетното лице, което придружават на тенис комплекса;
 • На всички ползватели на кортовете се препоръчва да идват в тенис комплекса индивидуално, по възможност с лично превозно средство, в тренировъчна екипировка; 
  ХИГИЕННА И ДЕЗИНФЕКЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ
  СЪОРЪЖЕНИЯ
 • Задължителна дезинфекция на входа на кортовете, вратите към кортовите
  клетки преди и след всяка тренировка;
 • Ясно да се означат кортовете за тренировка с треньор и тези за игра между
  любители;
 • Не се допуска използването на тренировъчни стени и други малки
  съоръжения на територията на тенис комплексите;
 • Не се допуска да функционират детски площадки и/или съоръжения за
  детски игри (ако има такива изградени на територията на тенис комплексите).                                                      СЪБЛЕКАЛНИ, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
 • Съблекалните не могат да се използват за срок от 2 (две) седмици след влизане в сила на разрешението на държавните здравни власти за провеждане на тренировки на открито или до изменение на тези Правила от страна на БФТ, след
  съгласуване със здравните власти в страната, което от двете настъпи по-рано;
 • Санитарните помещения (тоалетни) могат да се използват само от едно лице едновременно. Те задължително следва да са снабдени с хартиени кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и следва да се почистват и дезинфектират
  най-малко веднъж на всеки кръгъл час.
  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И КАФЕТЕРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕНИС КЛУБА
 • За срок от 2 (две) седмици след влизане в сила на разрешението на държавните здравни власти за провеждане на тренировки на открито или до изменение на тези Правила от страна на БФТ, след съгласуване със здравните
  власти в страната, което от двете настъпи по-рано, заведения за обществено хранене и кафетерии на територията на тенис клубове в страната не могат да функционират.                                                                                                  РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНИЯ
 •  Всеки желаещ състезател/треньор/любител следва да е записал предварително час за тренировка/игра по телефон или по електронна поща с администрацията на клуба. При наличие на online система за резервации в даден тенис клуб, всички записвания следва да се извършват задължително само чрез
  тази система;
 • Преди да получи достъп до корта, всеки състезател, треньор и/или любител следва да е попълнил и предоставил в администрацията на тенис клуба анкетна карта (декларация) относно здравословното му състояние, съдържанието на която се съгласува с РЗИ. За всички участници в националните отбори (всички възрастови групи), БФТ допълнително организира и задължителни медицински тестове (включващи и COVID-19 тестове) преди започване на тренировъчната
  дейност;
 • Препоръчително е заплащането на ползването на кортовете се извършва предварително по банков път или с банкова карта посредством терминал в тенис клуба. При приемане на заплащане използването на тенис кортовете в брой, служителите на клуба са длъжни да приемат заплащането на обособено място в тенис клуба, което се дезинфекцира след всяко посещение на посетител, както и да носят защитна маска и ръкавици;
 • Лица без предварителна резервация на час за ползване на корт, не се допускат в тенис комплекса;
  ОТГОВОРНИК ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА
  Всеки тенис клуб е длъжен да назначи преди предоставяне на достъп до тенис кортовете на своя клуб „Отговорник за прилагане на хигиенни и противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 епидемията“. В клубовете, които разполагат с административен директор – той ще изпълнява тази роля, а в по-малките клубове – това ще е главният треньор на клуба.
  Всеки тенис клуб следва да предостави имената, телефонен номер и електронен адрес на своя отговорник на БФТ.
  Отговорникът за прилагане на хигиенните и противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 епидемията е длъжен да:
  а) разпространи правилата, при които може да се упражнява тренировъчна дейност от състезатели, треньори и любители на територията на съответния тенис клуб – в писмен вид и с илюстративен материал (табели/знаци);                                   б) контролира строгото спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки на територията на тенис клуба, както от служителите му, така и от ползвателите на тенис кортовете и при изпълнение на които може да се провежда тренировъчна дейност на територията на тенис клуба
  в) поддържа връзка с компетентните държавни и местни органи, включително РЗИ, МВР, общинска/районна администрация, а така също и БФТ. В правомощията на това лице ще бъде да не допусне до тренировка/игра на
  кортовете лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки, предвидени в Правилата на БФТ, както и преустанови тренировка на такива лица на кортовете на съответния клуб и да ги отстрани от територията на клуба ако те
  не спазват оповестените правила преди, по време на игра и след тренировката.                                                                          БФТ
  София, 29 април 2020 г.

 

Новини